Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
8 mei 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9531TE
Termijn
9 mei 2019 - 20 juni 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

het in werking hebben en wijzigen van een geitenhouderij, Strengenweg 9, 9531 TE Borger.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 9 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 20 juni 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.