Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
10 april 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7991PD
Termijn
11 april 2019 - 22 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

De realisatie van 8 recreatiewoningen op een camping, Oude Hoogeveensedijk 1, 7991 PD Dwingeloo.

In onze beschikking van 26 maart 2019 stond een kennelijke verschrijving. Daarom hebben wij een nieuwe beschikking opgesteld.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 22 mei 2019 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.