Evaluatieverslag BUS melding locatie Hertenkamp te Assen


Publicatiedatum
9 april 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9401HL
Termijn
10 april 2019 - 21 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 1 februari 2019 een evaluatieverslag  hebben ontvangen van de gemeente Assen van de sanering categorie immobiel op locatie Hertenkamp te Assen, gemeente Assen.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 21 mei 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer J. Venhuis, telefoonnummer (0592) 754440.