Ontheffing verleend ter voorkoming van schade


Publicatiedatum
3 april 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
3 april 2019 - 14 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van aalscholvers ter voorkoming van schade aan bedrijfsmatige visserij op het sportlandgoed Zwartemeer.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 3 april 2019 tot en met 14 mei 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen

Tot en met 14 mei 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften