Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
3 april 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9439TK - 4
Termijn
4 april 2019 - 16 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

het in werking hebben en wijzigen van een pluimveehouderij, Westerborkerveld 4, 9439 TK Witteveen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 4 april 2019 tot en met 16 mei 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 16 mei 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.