Ontbrandingstoestemming voor Caffero GmbH in Roden


Publicatiedatum
3 april 2019
Type
vuurwerkvergunning
Termijn
4 april 2019 - 15 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Caffero GmbH te Berlicum toestemming verlenen voor het ontbranden van consumenten- en theatervuurwerk op een terrein aan de Norgerweg te Roden op 1 juni 2019 tussen 21.30 uur en 23.15 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 april 2019 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Noordenveld, gemeentehuis Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.