Bodemsanering; evaluatie De Perk 30 te Beilen


Publicatiedatum
13 maart 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
14 maart 2019 - 24 april 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 21 januari 2019 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Friesland Campina Domo BV van de sanering categorie immobiel op locatie De Perk 30 te Beilen, gemeente Midden-Drenthe.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 24 april 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 14 maart tot en met 24 april 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47).

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 754454.