Ontheffing verleend ter voorkoming van schade


Publicatiedatum
8 maart 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
8 maart 2019 - 18 april 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van vossen met behulp van kunstlicht ter voorkoming van schade aan drachtige ooien en lammeren op percelen aan de Spekdiek, De Pol en Schapendijk te Garminge.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 8 maart 2019 tot en met 18 april 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 18 april 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.