Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden


Publicatiedatum
12 maart 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7742PA

Op 26 februari 2019 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Bio Energy Coevorden B.V., Berlijnse Weg 1 te Coevorden. De aanvraag betreft het wijzigen van een biogasontzwavelingsinstallatie.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.