Bodemsanering; locatie Odoornerweg 2 te Valthe


Publicatiedatum
19 februari 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
19 februari 2019 - 2 april 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 28 november 2018 een evaluatieverslag hebben ontvangen van de heer A. Kuipers van de sanering categorie immobiel op locatie Odoornerweg 2 te Valthe, gemeente Borger-Odoorn.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 2 april 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 19 februari 2019 tot en met 2 april 2019 ter inzage bij:

-      de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

-      de gemeente Borger-Odoorn, in het gemeentehuis van Exloo (Klantcontactcentrum, cluster Omgeving), tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak (14 0591).

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw A.H. de Ruiter telefoonnummer (0592) 754493.