Terinzagelegging ontwerpregeling Bedieningstijden bruggen sluizen in Drenthe


Publicatiedatum
19 februari 2019
Type
aankondigingen
Termijn
20 februari 2019 - 2 april 2019
Bijlagen

De regeling dient geactualiseerd te worden, vanwege verruiming van de bedieningstijden van de Kaapbruggen, Eshuisbrug en Galgenkampsbrug gelegen in de gemeente Meppel. Tevens hanteert de gemeente Assen afwijkende bedieningstijden ten opzichte van de regeling ‘Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe’.

De ontwerpregeling kunt u inzien vanaf 20 februari 2019 tot en met 2 april 2019 bij:

  • de gemeente Assen, Noordersingel 33 9401 JW  Assen
  • de gemeente Meppel, Grote Oever 26 7941 BJ Meppel

U kunt de ontwerpregeling vanaf 20 februari 2019 tot en met 2 april 2019 digitaal inzien op de website van de provincie Drenthe http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen

Tot en met 2 april 2019 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen kunt u telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.