Bekendmaking vergunning Lindloh-Fehndorf


Publicatiedatum
6 februari 2019
Type
overig
Locatie
Postcode: EMMEN
Termijn
18 februari 2019 - 4 maart 2019

Bij beslissing van 21/12/2018 is de aanvraagster, het bedrijf BW Bürgerwindpark Fehndorf / Lindloh GmbH & Co. KG, Lindenallee 2, 49733 Haren (Ems), de toestemming voor de constructie en inwerkingneming van 16 windturbines van het type Enercon E-141 EP4, met een naafhoogte van 159,0 m, een totale hoogte van 229,5 m, een rotordiameter van 141 meter en een vermogen van 4,2 MW als onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor het etableren van windenergie en voor het creëren van twee tijdelijke logistieke percelen op de grondstukken: Kadastrale aanduiding Lindloh, perceel 10 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de stabilisatie van windenergie en voor het creëren van twee tijdelijke logistieke oppervlakken op het grondstuk, Kadastrale aanduiding Lindloh, perceel 10, deelperceel 12, 17 en 26, perceel 11, deelpercelen 4, 18, 30, 34, 39 en 42, Kadastrale aanduiding Fehndorf, perceel 2, deelperceel 39, perceel 3, deelpercelen 8, 13, 25 en 26,  perceel 37, deelpercelen 30/3 en 37/3 toegekend.

De vergunning bevat aanvullende bepalingen.

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen een maand na kennisgeving worden ingebracht. Het bezwaarschrift is bij de Landkreis Emsland mondeling ter plaatse en/of schriftelijk in te dienen op het volgende adres: - Postadres: Postbus 1562, 49705 Meppen of kantooradres: Ordeniederung 1, 49716 Meppen.

De beslissing en besluitvormingsproces t.a.v. de vergunning kan tijdens kantooruren worden ingezien bij de Landkreis Emsland , Ordeniederung 1, 49716 Meppen, kamer 520a een in de periode van 2019/02/18 tot 2019/03/04, tijdens kantooruren worden bekeken. Hier kunnen ook diegene, die bezwaar hebben aangetekend tegen de besluitvorming, deze inzien.  Bovendien kan het besluit in dezelfde periode op de homepage van het district Emsland onder http://www.emsland.de onder „Bürger und Behörde > Bekanntmachungen“, alsmede in het centrale RRP portal op https://uvp.niedersachsen.de/portal/ worden ingekeken.

Met de bovengenoemde periode voldoet de kennisgever aan de Duitse wet- en regelgeving inzake het openbaar maken van openbare stukken, en wordt een ieder geacht de mogelijk te hebben gehad de betreffende stukken in te zien.

49716 Meppen, 31.01.2019

Landkreis Emsland (District Emsland)

Der Landrat (De districtbeheerder)