Besluit voor Coöperatie AVEBE U.A. in Gasselternijveen


Publicatiedatum
6 februari 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9514AH - 40
Termijn
7 februari 2019 - 20 maart 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Coöperatie AVEBE U.A. gelegen aan Baptistenkade 40 te Gasselternijveen. De aanvraag betreft het bouwen van een nieuw trafogebouw op AVEBE-locatie.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 7 februari 2019:

  • bij de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.