Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
5 februari 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7942LA - 21
Termijn
6 februari 2019 - 20 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

Op- en overslag en bewerken van grond- en afvalstoffen, Setheweg 21, 7942 LA Meppel.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 6 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 20 maart 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.