Verlenging ontheffing beheer en schadebestrijding


Publicatiedatum
10 januari 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
10 januari 2019 - 20 februari 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten de ontheffing voor het doden van spreeuwen ter voorkoming van schade aan vee in een ligboxstal aan de Lheebroekerweg te Dwingeloo te verlengen tot 1 januari 2023.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen

Tot en met 20 februari 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.