Bodemsanering; locatie Baptistenkade 40 te Gasselternijveen, gemeente Aa en Hunze


Publicatiedatum
2 januari 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9514AH - 40
Termijn
22 januari 2019 - 5 maart 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 9 oktober 2018 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Zonneperceel BV.

Het betreft locatie Baptistenkade 40 te Gasselternijveen.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is.

De bodemverontreiniging ter plaatse van een nieuw te graven watergang wordt ontgraven. De bodemverontreiniging ter plaatse van het gedempte vloeiveld wordt afgedekt met 0,5 meter grond. Op de locatie wordt een zonnepark gerealiseerd.

De bodemsanering start in het voorjaar van 2019

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan om op grond van artikelen 29 en 37 van de Wbb de ernst en spoed vast te stellen en op grond van artikelen 39 en 40 van de Wbb in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 17 januari 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het onderzoeksrapport en het deelsaneringsplan liggen van 3 januari 2019 tot en met 17 januari 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van
    9.00 uur tot 12.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 754454.