Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
18 september 2018
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7742SX
Termijn
19 september 2018 - 30 oktober 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

het in werking hebben van een biomassavergistingsinstallatie met groengasopwerking, Berlijnse Weg 1, 7742 NB Coevorden.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 19 september 2018 tot en met 30 oktober 2018 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 30 oktober 2018 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.