Ontheffing verleend ter voorkoming van schade


Publicatiedatum
11 juli 2018
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
11 juli 2018 - 21 augustus 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van roeken ter voorkoming van schade op een perceel met zomergerst aan de Vegterswijk te Emmercompascuum.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 11 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 21 augustus 2018 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften