Bodemsanering; locatie Ceintuurbaan Noord 130 te Roden


Publicatiedatum
11 juli 2018
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9301NZ - 130
Termijn
12 juli 2018 - 26 juli 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 18 april 2018 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van VDL Wientjes Roden ter plaatse van locatie Ceintuurbaan Noord 130 te Roden, gemeente Noordenveld.

VDL Wientjes Roden is van plan de bodem te saneren.

De bodemsanering houdt in dat de sterk verontreinigde grond, direct rondom de nieuw gelegde waterleiding op de locatie wordt verwijderd.

Het doel van de bodemsanering is de bodem rondom de waterleiding te saneren tot de kwaliteitsklasse ‘industrie’. Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik als bedrijventerrein.

De datum van de start van de deelsanering is nog niet exact bekend. De deelsanering duurt ongeveer 1 dag.

In het kader van artikel 39 en 40 van de Wbb zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 26 juli 2018 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het saneringsplan ligt van 12 juli 2018 tot en met 26 juli 2018 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Noordenveld, gemeentehuis Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw  M. Meindertsma, telefoonnummer (0592) 754432.