Verlengen beslistermijn aanvraag van Teijin Aramid B.V. in Emmen


Publicatiedatum
10 juli 2018
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT - 17

Op 18 juni 2018 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Teijin Aramid B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft de bouw van een werkplaats.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.