Ontbrandingstoestemming voor Cafferata GmbH in Zuidlaren


Publicatiedatum
11 juli 2018
Type
vuurwerkvergunning
Locatie
Postcode: 9472TB
Termijn
12 juli 2018 - 22 augustus 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Cafferata GmbH te Berlicum toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel, theater- en consumentenvuurwerk, op een perceel aan de Leemkuilenweg te Zuidlaren, op 13 oktober 2018 tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli 2018 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.