Verwijderen (vaartuig)wrak bij Diever


Publicatiedatum
11 juli 2018
Type
aankondigingen

De provincie Drenthe ruimt binnenkort een vaartuigwrak op dat in de Drentsche Hoofdvaart ligt bij Diever. Het betreffende vaartuig is gestrand bij de Olden Dieverbrug. Omdat het noodzakelijk is dat het zo snel mogelijk opgeruimd wordt, is het vaartuig en alle daarvan afkomstige lading en andere voorwerpen, vanaf nu onder de werking van de Wrakkenwet geplaatst (zie Wrakkenwet, artikel 3, eerste lid).

Milieu en veiligheid

Het verwijderen van het vaartuigwrak is noodzakelijk om twee redenen. Het wrak kan schade aan het milieu veroorzaken. Bovendien kan het vol lopen met water en op drift raken waardoor de veiligheid op de Drentsche Hoofdvaart in het geding komt.

Stalling

Het vaartuigwrak gelegen bij de Olden Dieverbrug wordt versleept naar de werf van HEBO Maritiemservice te Zwartsluis. Daar wordt het vaartuig vier weken gestald, gerekend vanaf 5 juli 2018. Het is verboden zonder vergunning goederen van het vaartuig te verwijderen.

Kosten

De belanghebbende/eigenaar van het vaartuig kan, tegen betaling van kosten die door de provincie Drenthe zijn gemaakt, of door voor de voldoening hiervan garantie te geven, weer de beschikking over het vaartuig verkrijgen. Als de belanghebbende/eigenaar van het vaartuig zich niet meldt binnen de gestelde termijn van vier weken, is de provincie Drenthe gerechtigd het vaartuig te verkopen of vernietigen.