Bodemsanering; locatie Dorpsstraat 26 te Pesse


Publicatiedatum
11 juli 2018
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7933PC - 26
Termijn
11 juli 2018 - 21 augustus 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 6 juni 2018 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Mevrouw K. de Groot van de sanering categorie immobiel op de locatie Dorpsstraat 26 te Pesse, gemeente Hoogeveen.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 21 augustus 2018 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 11 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer
R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.