Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
11 juli 2018
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7814VD - 32
Termijn
11 juli 2018 - 21 augustus 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

Het in werking hebben en wijzigen van een rundveehouderij, Wilhelmsweg 32, 7814 VD Emmen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 11 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 21 augustus 2018 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.