Boerenverstand: het laaghangend fruit bij het reduceren van stikstof emissie


Speciaal voor melkveehouders en erf-betreders, organiseert de NOM op 6 oktober een bijeenkomst gericht op het laaghangend fruit: managementmaatregelen die bijdragen aan de stikstofreductie.

Speciale aandacht gaat uit naar een net ontwikkelde managementtool: ERAMM (Emissie Reductie van Ammoniak in Mest middels Magnesiumchloride), inclusief een live demonstratie van deze tool in één van de stallen op de Dairy Campus.

Dairy Campus, Boksemerdyk 11, Leeuwarden
Vrijdag 6 oktober 2023 van 13.00 – 17.00 uur

Aanmelden kan via de site van de NOM.