M&G Group vestigt zich op Werklandschap Assen-Zuid


M&G Group (onder andere bekend van het merk Burgerhout) vestigt zich op het Werklandschap Assen-Zuid. De overeenkomst die de komst van het bedrijf definitief maakt, werd vanmiddag ondertekend door CEO Eric Pans en wethouder Mirjam Pauwels van economische zaken van Assen. De ondertekening vond plaats op de plek waar het bedrijf zich gaat vestigen en in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Brink van economische zaken van de provincie Drenthe.

Het project betreft een investering in machines en apparatuur door M&G Group. Daarnaast wordt in Assen een nieuw duurzaam bedrijfsgebouw gerealiseerd met een investeringsvolume van circa € 30 miljoen. Ook wordt er fors geïnvesteerd in hoogwaardige werkgelegenheid met een positieve uitstraling en verbinding naar en met de hele regio.

De provincie Drenthe verleent M&G Group een subsidie van € 1.250.000 voor het project ‘New Site’. Dankzij het project worden de banen van circa 450 medewerkers in de regio Groningen-Assen behouden. Naast het behoud van vaste banen, gaat het ook om uitzendkrachten en banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met het behoud van het bedrijf in de regio, blijven ook de toeleveranciers en (hoogwaardige) kennis behouden. De totale directe economische investeringen bedragen minimaal € 45 miljoen.

Behoud werkgelegenheid

Wethouder Mirjam Pauwels  benadrukt dat de vestiging van M&G Group een belangrijke stap is in de ontwikkeling van het Werklandschap Assen-Zuid. “Ik ben heel blij dat de directie voor Assen heeft gekozen. Zo blijft werkgelegenheid voor onze stad en de regio behouden. Dat is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van provincie en gemeente”, zegt de wethouder, die hierbij ook verwijst naar de subsidie die de provincie wil verlenen.

Bijdrage aan Drentse economie

Gedeputeerde Henk Brink: “Een bedrijf dat wereldwijd actief is, wat zorgt voor veel werkgelegenheid en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de Drentse economie, willen we graag in onze regio behouden. De komst van M&G Group leidt tot directe hoogwaardige arbeidsplaatsen en biedt kansen voor intensieve regionale samenwerking.”

Nieuwbouw Assen-Zuid

Als mogelijke locaties voor het samenvoegen van de locaties in Groningen en Assen, heeft M&G Group naar Oost-Europa en Nederland gekeken. Door actief bestuurlijke contacten en gesprekken met de onderneming door de provincie en gemeente Assen, in combinatie met de subsidie, is de keuze gevallen op nieuwbouw in Assen-Zuid.

De toekenning van de subsidie is nog onder voorbehoud van een positief besluit van Provinciale Staten.