Protestactie Farmers Defence Force bij provinciehuis Assen


Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Henk Jumelet ontvingen vandaag Farmers Defence Force. Zij demonstreerden bij het provinciehuis in Assen om hun zorgen te uiten over de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek. Een delegatie van Farmers Defence Force ging in gesprek met gedeputeerde Henk Jumelet.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma sprak de boeren toe: “Goed dat we van jullie horen waar jullie wensen liggen. We moeten alles met elkaar in balans brengen”. Ook gedeputeerde Henk Jumelet benadrukte dat de boeren welkom zijn: “Dat was in oktober 2019 zo en vandaag ook. Er moeten oplossingen komen. Wij kunnen ons geen Drenthe voorstellen zonder boeren. Soms moeten er wel keuzes gemaakt worden. We kiezen in Drenthe niet voor saneren, maar voor innoveren. We hebben altijd het voornemen met jullie te praten en niet over jullie. In Drenthe zijn we daarom met alle betrokken partijen in gesprek.”

Enkele leden van Farmers Defence Force, onder wie voorzitter Sieta van Keimpema, spraken tijdens de demonstratie met gedeputeerde Henk Jumelet over de stikstofproblematiek en in het bijzonder over vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming. Beide partijen spraken over een goed gesprek.

Landelijke actie

De boerenprotesten waren onderdeel van een landelijke actie. Naast Assen, zijn er ook protesten in Zwolle, Arnhem, Den Bosch en Den Haag.

Over de stikstofaanpak

De nieuwe landelijke stikstofwet moet leiden tot stikstofreductie ten behoeve van natuurherstel. De stikstofproblematiek is complex en raakt vele sectoren. Daarom werken het Rijk en alle provincies samen. In Drenthe doet de provincie dat onder andere met Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, VNO/NCW, Stichting Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit (DPG), Landbouwcollectief (LTO Noord, DAJK, Farmers Defence Force), Staatsbosbeheer, Bouwend Nederland, MKB-Noord, gemeenten en waterschappen. Bij de aanpak van de stikstofproblematiek staat in Drenthe innovatie voorop.

Kijk voor meer informatie op www.provincie.drenthe.nl/stikstof