Bijdrage voor wetenschappelijk studie naar diabetes type 2 en overgewicht


Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van € 100.000,-- beschikbaar aan de stichting Diabetes and Vasculair Research Foundation (DVRF) voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 2 en overgewicht. Het Bouncing Metformine Interventie (BMI) onderzoek is een wetenschappelijke studie en levert onder andere een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling van innovatieve technologieën en datasystemen in de aanpak van type 2 diabetes. Het onderzoek start in september 2021.

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben type 2 diabetes. Ten opzichte van de rest van Nederland zijn er procentueel gezien in Noord Nederland meer mensen met overgewicht. Het BMI-onderzoek richt zich op een actievere leefstijl en de insulinegevoeligheid om vroege type 2 diabetes te genezen. Ook draagt het bij aan preventie en verbetering van de gezondheid. Door het onderzoek ontstaan kansen voor talentontwikkeling en daarmee behoud van jongeren en studenten in onze regio. Het initiatief past binnen de beleidskaders van de Economische  Koers 2020-2023 en specifiek de onderdelen gezondheidseconomie en arbeidsmarkt en onderwijs. De provincie is blij met dit soort initiatieven die hierop aansluiten.

Bouncing Metformine Interventie (BMI) onderzoek

Het BMI onderzoek is een wetenschappelijk onderzoek dat op dit moment in volle voorbereiding is. Twee jaar lang worden 300 deelnemers begeleid om als onderdeel van een actieve leefstijl dagelijks de minitrampoline te gebruiken. De ontwikkelingen van hun diabetes worden gevolgd. Vanaf september kunnen patiënten in onze provincie, bij wie type 2 diabetes wordt vastgesteld, meedoen aan dit onderzoek. In de kern gaat het bij type 2 diabetes om insulineresistentie in samenhang met een gebrek aan lichaamsbeweging, ongezond eetgedrag en overgewicht. Dagelijks 10 minuten op een minitrampoline bewegen, bevordert de spierfunctie, coördinatie en mobiliteit en draagt zo bij aan een gezondere leefstijl. Vanuit het Bethesda Diabetes Research Center (BDRC) zal wetenschappelijk onderzocht worden of op deze manier bewegen vroege type 2 diabetes kan helpen genezen.

Huisartsen, lokale ondernemers en onderwijsinstellingen zijn hierbij betrokken. Samen met lokale onderwijsinstellingen en innovatieve technische bedrijven worden kansen gecreëerd voor talenten om zich te ontwikkelen in onze regio. Initiator en hoofdonderzoeker dr. Adriaan Kooy, werkzaam als internist bij Treant Zorggroep, zal vanuit zijn deelaanstelling bij het UMCG bij dit onderzoek een promovendus begeleiden. Er wordt nog gezocht naar een enthousiaste kandidaat.

Bethesda Diabetes Research Center

Het Bethesda Diabetes Research Center (BDRC) is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, gespecialiseerd in toegepast en innovatief klinisch onderzoek ter verbetering van de preventie en behandeling van diabetes en verwante aandoeningen. De klinische uitkomsten kunnen leiden tot verbetering van (internationale) behandelrichtlijnen, zoals dat al met eerdere onderzoeksprojecten van het BDRC gebleken is. De noordelijke partners in het onderzoek (Howex Beheer BV en De Boer) zijn internationaal actief op het gebied van Health and Life Sciences.