Besluit voor Morssinkhof Plastics Emmen B.V. in Emmen


Publicatiedatum
30 maart 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT
Termijn
31 maart 2021 - 11 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 17 maart 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Morssinkhof Plastics Emmen B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft het bouwen van een open loods voor reserveonderdelen.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 31 maart 2021 tot en met 11 mei 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 31 maart 2021:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.