Bodemsanering; locatie Karspelstraat Beilen


Publicatiedatum
3 maart 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9410AA
Termijn
4 maart 2021 - 14 april 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 4 januari 2021 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Ortageo namens Lidl Nederland GmbH van de sanering categorie immobiel op locatie Karspelstraat te Beilen, gemeente Midden-Drenthe.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 14 april 2021 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer L. Wallinga, telefoonnummer (0592) 754469.