Digitale Werkplaats Drenthe van start om Drents mkb te helpen digitaliseren


Studenten van roc’s en hogescholen werken aan automatiserings- en digitaliseringsvraagstukken van Drentse ondernemers.

Ruim 95% van de ondernemingen in Drenthe behoort tot het mkb. Deze bedrijven vinden het vaak lastig mee te komen met digitale ontwikkelingen en in de coronatijd is de impact daarvan des te duidelijker geworden. De Digitale Werkplaats Drenthe (DWD) biedt uitkomst. Drentse ondernemers kunnen binnenkort bij de DWD aankloppen voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van digitalisering, automatisering en dataprojecten.

Om dit te kunnen realiseren heeft de werkplaats ruim 5,5 ton subsidie ontvangen. De Digitale Werkplaats Drenthe komt in Assen, Hoogeveen en in Emmen en wordt onderdeel van Ik Ben Drents Ondernemer, het loket in Drenthe dat startende en gevestigde mkb-ondernemers in de regio op allerlei manieren ondersteunt.

Gedeputeerde Henk Brink: “Als provincie stimuleren en faciliteren wij de digitale transformatie van het mkb in Drenthe. De Digitale Werkplaats Drenthe is hier een prachtige aanvulling op die wij van harte ondersteunen. Een mooie samenwerking tussen de mbo- en hbo-instellingen, het programma Ik Ben Drents Ondernemer en digitale innovatiehubs zoals TechHub Assen en de toekomstige IT Hub Hoogeveen. Ik roep alle micro- en kleine mkb ondernemers op om straks gebruik te maken van de mogelijkheden van de Digitale Werkplaats Drenthe.”

Betere digitale basis en meer slagkracht

In de werkplaatsen gaan studenten van regionale mbo- en hbo-instellingen samen met ondernemers aan de slag. Peter Mulder, directeur van de Academie ICT & Creative Technologies van NHL Stenden Hogeschool: “Met de Digitale Werkplaats Drenthe bieden onze studenten hun kennis en hulp aan op het gebied van automatisering, data en digitalisering. Daarmee geven we het Drentse mkb de broodnodige digitale basis en slagkracht. En daarnaast bieden we studenten prachtige uitdagingen uit de beroepspraktijk.”

Van prototype tot learning community

Mulder omschrijft hoe de projecten er in de praktijk uit kunnen zien: “Om goed aan te sluiten op diverse vragen gaan we met verschillende projectvormen aan de slag. Bijvoorbeeld in het ‘In Practice’-project ontwikkelen en testen studenten een prototype van een product waarmee een ondernemer direct een passende IT-partner kan zoeken. In het langer lopende project ‘IT-fundamentals’ onderzoekt de ondernemer zelf – met studenten en begeleid door experts van de kennisinstellingen – naar oplossingen voor digitalisering voor de onderneming. Uitgangspunt is de ondernemer niet een vis te geven, maar zelf te leren vissen. Er wordt ook een learning community ontwikkeld zodat ondernemers onderling kennis kunnen uitwisselen.”

Samenwerkingsverband

De Digitale Werkplaats Drenthe is een samenwerkingsverband van NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe, Drenthe College en het Alfa-college. De werkplaats wordt ondersteund door de Rabobank en – via Ik Ben Drents Ondernemer – alle Drentse gemeenten en VNONCW-MKB Noord.