Parkeerproblematiek Gasselterveld aangepakt voor zomer 2021


Plannen voor gebiedsontwikkeling Gasselterveld

Afgelopen zomer was de zwemplas Gasselterveld landelijk nieuws, vanwege de problemen rondom het parkeren. Door de grote toestroom van bezoekers tijdens de warme zomerdagen moest de afrit van de N34 bij Gasselte zelfs een aantal keren worden afgesloten. Om de parkeerproblematiek op te lossen, laat Staatsbosbeheer de inrichting van de parkeerplaatsen aanpassen en wordt er betaald parkeren ingevoerd. Daarnaast wordt voor het parkeren tijdens piekdagen, zoals het hemelvaart- en pinksterweekend voorzien in extra parkeerruimte. Provincie Drenthe stelt een subsidie van €100.000 beschikbaar aan Staatsbosbeheer voor de realisatie van parkeerplannen die in totaal €150.000 bedragen.

De aanpak van de parkeerproblemen is een eerste stap in de gebiedsontwikkeling rondom het Gasselterveld. Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe hebben de ambitie om de recreatieve exploitatie van de zwemplas te versterken en de basisontsluiting voor zowel verblijfs- als dagrecreatie en de hulpdiensten te verbeteren. Vooral de ontsluiting van het gebied is een belangrijk punt. Hiervoor willen de betrokken partijen in overleg met ondernemers. Om de recreatieve exploitatie te versterken willen de drie partijen meer ruimte bieden voor (nieuwe) exploitanten. Zij denken bijvoorbeeld aan een nieuw paviljoen bij de grote zwemplas en ruimte voor tijdelijke kiosken in het zomerseizoen.

De plannen voor de gebiedsontwikkeling komen voort uit de gezamenlijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. Het is de bedoeling om in 2021 en 2022 de eerste onderdelen uit te voeren, waarvan de nieuwe inrichting van de parkeerplaatsen als eerste wordt opgepakt. Staatbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en de provincie werken gezamenlijk aan een financieringsplan voor de overige onderdelen.