Actualisatie AERIUS 15 oktober


Op 15 oktober a.s. is de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator gepland. Dan wijzigt de versie van 2019A in 2020 en is in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven dat de nieuwe versie gebruikt moet worden bij de toestemmingsverlening voor projecten.

Wanneer dit bij de lopende aanvragen in Drenthe een aanpassing vraagt, zal de provincie Drenthe de aanvrager hierover op korte termijn informeren.

Meer informatie staat op de website van BIJ12.