Subsidie draagt bij aan meer natuurgrond in Drenthe


Binnen het provinciale Programma Natuurlijk Platteland ligt de focus onder andere op de functiewijziging van landbouw naar natuur. Landelijk wordt er gewerkt aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Het NNN vormt een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar om zo de biodiversiteit in ons land te waarborgen.

Tanja Jonker is verantwoordelijk voor alle grondzaken bij de provincie Drenthe. Zij legt uit: “De deadline voor realisatie van het NNN is 2027; een omvangrijke opdracht. Om de beoogde 73.000 hectare aan natuurgebied in Drenthe te halen, is besloten dat vanaf 1 juni zowel terrein beherende organisaties (TBO’s) als particuliere inwoners een stuk grond kunnen kopen binnen het NNN. De provincie stelt hiervoor een subsidieregeling beschikbaar”.

Draagvlak en vrijwilligheid

TBO’s in Drenthe zijn Het Drents Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Particulieren en deze organisaties krijgen dankzij de subsidie meer kans en ruimte voor de aankoop van een stuk landbouwgrond. Uiteraard gaat de verkoop van landbouwgrond altijd in goed overleg met de betreffende boer, vertelt Tanja. “Het gaat altijd op basis van vrijwilligheid, maar als boerenwillen kunnen ze kiezen om grond af te staan tegen de marktwaarde of om zelf het natuurbeheer op te pakken of de percelen in te brengen in een kavelruil. We gaan waar het kan voor een win-win situatie, voor zowel het natuurnetwerk als de boer”.

Traditie van ruilverkaveling

Tanja noemt de werkwijze en aanpak in Drenthe ‘behoorlijk uniek’: “In onze provincie zijn de gebiedsprocessen goed uitgewerkt in de volle breedte. Dat is deels te danken aan de traditie van kavelruil in Drenthe."

Ze legt uit hoe een TBO of een particulier een stuk grond kan kopen: “De koper vraagt voorafgaand aan de koop subsidie aan bij de provincie. Tegelijkertijd met het sluiten van de koopovereenkomst gaat de koper een overeenkomst aan met provincie Drenthe, de kwalitatieve verplichting."

Provinciale Staten besloten onlangs om de subsidieregeling uit te zonderen van de voorhangprocedure, om zo het proces rondom de aankoop van grond sneller en makkelijker te maken voor de koper. Het subsidieplafond voor deze regeling – die op 1 juni van start gaat - bedraagt 2,5 miljoen euro.