Omgevingsvergunning: Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Emmtec Services B.V. in Emmen


Publicatiedatum
12 november 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT - 17

Op 1 november 2019 is bij de provincie Drenthe een verzoek voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Emmtec Services B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. Het verzoek betreft het wijzigen van de beschrijving van de opslag van gevaarlijke stoffen.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.