Lunchbijeenkomst: Boer, burger biodiversiteit


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:00 tot
Locatie
ontvangstzaal Provinciehuis
Doelgroep

Overheden en organisaties voor landbouw, natuur en landschap.

Omschrijving

Deze bijeenkomst gaat over de toekomst van ons agrarisch gebied in relatie tot onze landbouw, onze natuur en ons landschap. Aan de hand van film ‘100 jaar Ruilverkaveling’, waarin wordt teruggekeken naar interessant en bewogen tijdperk, gaan we kijken naar de toekomst. Judith van den Berg, van de Natuur- en milieufederatie Drenthe, neemt ons mee in de ‘Agenda Boer burger biodiversiteit’. Dit zijn plannen van landbouw- en natuurorganisaties voor een duurzame landbouw. Landschapsarchitect Henk van Blerck laat ons kansen zien voor ontwikkeling van ons landschap in deze transitie.

Laat je inspireren en denk mee over de toekomst! Meldt je aan! De bijeenkomst is inclusief lunch.

Programma

  • 12.00 inleiding
  • 12.20 vertoning film ‘100 jaar Ruilverkaveling’
  • 12.40 toelichting Boer, burger biodiversiteit, Judith van den Berg NMFD
  • 13.20 Landbouwtransitie en het landschap, Henk van Blerck
  • 14.00 afsluiting

Deze bijeenkomst was eerder gepland op 14 oktober in het kader van Panorama Drenthe. Dit kon niet doorgaan in verband met het boerenprotest.

Aanmelden

Dat kan via het aanmeldformulier.