Excursie ‘Water verbindt ons’ - Bargerveen


Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:30 tot
Locatie
Bargerveen
Omschrijving

Het Bargerveen is een van de laatste plekken in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. Om dat voor de toekomst te behouden moeten we het natuurgebied nat houden, terwijl de omliggende dorpen droge voeten moeten houden en landbouw rondom het hoogveen mogelijk moet blijven. Tijdens deze excursie komen  verschillende aspecten van waterbeheer in het landelijk gebied aan de orde. Welke opgaven staan we voor de deur? En welke keuzes hebben we daarbij te maken? Het vasthouden van water? Wateroverlast tegengaan, en zorgen voor genoeg water voor natuur, voedselproductie en drinkwater? Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones wordt gerealiseerd. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden buffers in economische zin in hun kracht gezet met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en ‘Natuurlijk Noaberschap”.

Aanmelden
Bijzonderheden

Inloop om 9 uur bij Staatsbosbeheer, Kamerlingswijk 83 OZ, Zwartemeer. U kunt ook opstappen in de bus bij de achterzijde van het gemeentehuis Emmen (Vreding 5). De bus vertrekt om 08.30.

Meer informatie

Zie ook: Panorama Drenthe: Oefenen met de toekomst

Organisatie: Henri Legtenberg en Tjeerd Dijkstra (Waterschap Vechtstromen) m.m.v. Bert van Guldener (Prolander)