Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, definitief besluit


Publicatiedatum
8 maart 2019
Type
overig
Termijn
6 maart 2019 - 17 april 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 6.9 en artikel 6.21, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

Boor- en sondeerwerkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied Onnen- de Punt.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 8 maart 2019 tot en met 19 april 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 17 april 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.