GS-besluitenlijst 22 januari 2019

Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER 2019

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2019 vastgesteld. Met deze openstelling kan in 2019 subsidie worden aangevraagd om de duurzame ontwikkeling van het platteland een krachtige impuls te geven en daarmee de economie en werkgelegenheid in de Leader gebieden Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe te stimuleren. Voor meer informatie zie www.leaderzuidoostdrenthe.nl en www.provincie.drenthe.nl/leaderzuidwest

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Kaderbrief 2020 RUD Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met toezending van de Kaderbrief 2020 RUD Drenthe aan Provinciale Staten.

Lening herbestemming voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord

Gedeputeerde Staten hebben besloten een laagrentende lening van € 400.000,-- te verstrekken aan Zova B.V. voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord. Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Subsidie ontwikkeling Into Nature 2020

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om een subsidie van € 130.000,-- te verlenen aan stichting Into Nature voor de ontwikkeling van de internationale kunstbiënnale Into Nature 2020. Provinciale Staten kunnen nog eventuele wensen of bedenkingen indienen.

Subsidie aan gemeente Aa en Hunze voor aanleg breedband in gebied Drents Glasvezel Collectief (DGC)

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een subsidie van € 500.000,-- te verlenen voor de aanleg van snel internet door Glasvezel Buitenaf / RE-NET in het buitengebied van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen.

Provinciale Staten besluiten hierover op 13 maart 2019.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Vierde Voortgangsrapportage Natuur

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voorgang van de afspraken van het Natuurpact door middel van het aanbieden van de Vierde Voortgangsrapportage Natuur - Natuur in Nederland; Stand van zaken eind 2017 en ontwikkelingen in 2018 -.

Deze rapportage is tot stand gekomen door de inbreng van het Rijk en alle provincies.