Battle of Concepts waterbuffer Bargerveen van start!


Tot en met 24 februari kunnen studenten, creatieve (young) professionals en startups meedoen met de Battle of Concepts ‘Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen’. Het prijzengeld van in totaal €5000,-  wordt verdeeld onder de vijf beste inzendingen.

Laatste stukje levend hoogveen

Het Bargerveen in Drenthe, tegen de grens met Duitsland, is het laatste stukje levend hoogveen van Nederland. In dit gebied van 2.100 hectare vind je bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Ook kom je er adders en vleesetende planten tegen. Om dit bijzondere natuurgebied te behouden en te bewaren voor latere generaties is het van groot belang dat het grondwater op peil gehouden wordt. Daarom zijn er rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers aangelegd, en volgen er nog een aantal. Op de website van Bargerveen-Schoonebeek lees je meer over de reeds gerealiseerde én de toekomstige bufferzones.

Bufferzone houdt het hoogveen nat genoeg

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt ‘Buffer Zuid’: een Bufferzone van maar liefst 220 hectare. In een strook van 4000 bij 500 meter komen vijf meertjes met groen te liggen die ervoor zorgen dat het hoogveen nat genoeg blijft. Naast deze hydrologische functie kan Buffer Zuid ook recreatieve, maatschappelijke en/of economische functies vervullen in het gebied. Provincie Drenthe en Prolander zijn in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek op zoek naar vernieuwende en inspirerende verdienmodellen voor de benutting van het gebied met de nieuw te graven waterbergingscompartimenten. Hoe kunnen deze gebruikt worden en wat kan er omheen allemaal gedaan worden?

Innovatieve ideeën gezocht!

Met de Battle of Concepts  worden van 11 januari tot en met 24 februari innovatieve ideeën die meer nieuwe recreanten en toeristen naar het Bargerveen trekken, of het Bargerveen op een andere manier verrijken. Ook ideeën voor bijvoorbeeld landbouwkundig medegebruik, energielandschappen en meer zijn meer dan welkom.  We ontvangen het liefst ideen  die ook (een deel van) de kosten van het project kunnen dragen. Alle inzendingen worden beoordeeld op de criteria originaliteit, verbinding met stakeholders, haalbaarheid, verdienpotentie en kwaliteit/diepgang. Op 12 maart worden de winnaars bekendgemaakt. Het beste idee wordt meegenomen in de realisatie van Buffer Zuid vanaf 2021.

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze Battle of Concepts en Buffer Zuid, of meedoen aan de challenge? Bekijk dan de achtergrondinformatie en voorwaarden voor deelname op de website van Battle of Concepts.