Drenthe ondertekent landelijke actieagenda vitale vakantieparken


Drenthe ondertekende donderdag 29 november samen met Gelderland, Noord-Brabant, ministerie van BZK, VNG en RECRON de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken. Tijdens de landelijke vakantieparkentop in Radio Kootwijk zette gedeputeerde Henk Brink namens alle betrokken partijen in Drenthe zijn handtekening. Gedeputeerde Henk Brink: “Vanuit Drenthe hebben we input geleverd voor de agenda vanuit onze Drentse aanpak Vitale Vakantieparken. Samen met Gelderland en Noord-Brabant zijn we koploper, delen we onze ervaringen en stimuleren we andere provincies om ook met een integrale visie te komen op vakantieparken”.

De landelijke actieagenda geeft richting aan alle partners voor de inzet op vakantieparken voor de komende jaren. Uitgangspunt is een integrale benadering vanuit de verschillende belanghebbende partijen (o.a. overheden, marktpartijen, bewoners), gericht op regionale samenwerking.

Economische vitaliteit

Drenthe gaat voor een integrale benadering, maar heeft de economische kracht en vitaliteit van de sector als uitgangspunt. Henk van de Boer, voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe: “We hebben oog voor parken met diverse problematiek en zetten daar maatwerk op in, maar de grote opgave is om recreatieondernemers uit te dagen om te gaan vernieuwen en investeren”. In Drenthe zijn er diverse ondernemers die deze uitdaging graag aangaan en goede plannen hebben liggen. Van de Boer: “De gemeenten gaan hen daarbij verder op weg helpen, met behulp van deskundigheid en capaciteit van onze Taskforce”.

Vitale vakantieparken Drenthe

In Drenthe werken alle Drentse gemeenten, Recreatieschap, RECRON en provincie samen aan de vitaliteit van vakantieparken. Doel is het verdubbelen van het aantal vitale parken in 2024 en het realiseren van plannen, zodat het we het aantal niet- vitale parken kunnen halveren. Drenthe gaat voor verblijfsaccommodaties die passen in de omgeving en gericht zijn op het beleven van de unieke Drentse cultuur, (oer)natuur en het landschap. We faciliteren vakantieparken die willen uitblinken. Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een passende andere bestemming. We passen maatwerk toe: één park, één plan.