Bodemsanering; Evaluatieverslag locatie Jeulenwijk 2 te Elim


Publicatiedatum
5 december 2018
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7916TB
Termijn
5 december 2018 - 15 januari 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 22 oktober 2018 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Asma BV namens de familie Kasanmoetalib van de sanering categorie immobiel op locatie Jeulenwijk 2 te Elim, gemeente Hoogeveen.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 15 januari 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 5 december 2018 tot en met 15 januari 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer L. Wallinga, telefoonnummer (0592) 754469.