Bodemsanering; Evaluatie locatie Businesspark Kranenburg Zuid aan de Peizerweg 180 te Eelderwolde


Publicatiedatum
5 december 2018
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9480AA
Termijn
6 december 2018 - 20 december 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 12 oktober 2018 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van de gemeente Tynaarlo.

Het betreft de locatie Businesspark Kranenburg Zuid aan de Peizerweg 180 te Eelderwolde, gemeente Tynaarlo.

Van 16 januari 2018 tot 24 januari 2018 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 11 juli 2017 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was de bodem milieuhygiënisch geschikt maken voor de beoogde functie bedrijventerrein met de mogelijkheid van ‘wonen en werken’, door de asbesthoudende grond te saneren tot minimaal bodemfunctieklasse wonen.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat dat de sanering volgens het saneringsplan is uitgevoerd en voldoet aan de artikelen 38 en 39c van de Wet bodembescherming.

Belanghebbenden hebben tot en met 20 december 2018 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 6 december 2018 tot en met 20 december 2018 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00
  • de gemeente de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Contact via Frontoffice van Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0524.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.