Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
5 december 2018
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9531TE
Termijn
6 december 2018 - 17 januari 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

het in werking hebben en wijzigen van een eendenhouderij, Strengenweg 12, 9531 TE Borger.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 6 december 2018 tot en met 17 januari 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 17 januari 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.