Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
24 november 2018
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
24 november 2018 - 4 januari 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

spouw- en dakisolatie, Leliestraat 18-24, 15-25, 27-29, Violenstraat 8-10, 9-37, 39-65, Sperwerstraat 45-63, 50-68, Vredeveldseweg 38-40 in Assen.

U kunt de beschikking vanaf 24 november 2018 tot en met 4 januari 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 4 januari 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.