Aanvraag en verlengen beslistermijn voor DOC Kaas B.V. in Hoogeveen


Publicatiedatum
28 november 2018
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7905TC

Op 9 november 2018 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van DOC Kaas B.V., gelegen aan Buitenvaart 4001 te Hoogeveen. De aanvraag betreft het bouwen van een gebouw ten behoeve van huisvesting UF-NF-proces.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.