Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Coöperatie AVEBE U.A. in Gasselternijveen


Publicatiedatum
28 november 2018
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9514AH - 40

Op 15 november 2018 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Coöperatie AVEBE U.A., gelegen aan Baptistenkade 40 te Gasselternijveen. De aanvraag betreft het bouwen van een nieuw trafogebouw.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.