Versterking regio Zuid- en Oost-Drenthe en verduurzaming landbouw Noord-Nederland in stroomversnelling


Het Rijk investeert met 20 miljoen euro mee in Zuid- en Oost-Drenthe om de regio de komende vier jaar versneld te versterken op het gebied van wonen, werken en welzijn. Ook voor de verduurzaming van de landbouw in Noord-Nederland is aan de noordelijke provincies een bijdrage beschikbaar gesteld van 10 miljoen euro. Hiermee komt de aanpak voor deze opgaven in een stroomversnelling.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

*Wethouder Henk Heijerman Gemeente Aa en Hunze, Wethouder Bouke Arends Gemeente Emmen, Wethouder Jan Steenbergen Gemeente Hoogeveen, Gedeputeerde Henk Jumelet Provincie Drenthe, Wethouder Joop Brink Gemeente Coevorden, Wethouder Freek Buijtelaar Gemeente Borger-Odoorn en Wethouder Jan Zwiers Gemeente Coevorden. Wethouder Alwin te Rietstap van de Gemeente Hardenberg was helaas verhinderd bij het maken van deze foto.

De Regio Deal moet een positieve impuls geven aan lopende en nieuwe projecten op het gebied van leefbaarheid in Zuid- en Oost-Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het college had alle pijlen gericht op de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Dat het Rijk heeft besloten om daar ook aan bij te dragen is goed nieuws voor de regio. We gaan met de cofinanciering van het rijk samen met partners flink investeren in wonen, werken en welzijn. De eerste stap is nu samen met maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners de plannen verder uitwerken, zodat in het voorjaar van 2019 de Regio Deal ondertekend kan worden.”

Het kabinet heeft eerder dit jaar regio’s uitgenodigd om via Regio Deals partnerschappen voor regionale opgaven te sluiten met het Rijk. Het Rijk gaat met de indieners van de goedgekeurde Regio Deals in gesprek om te komen tot ondertekening van de Deal in het voorjaar van 2019.

Vitale Vakantieparken

Vanuit Drenthe is ook samen met de Drentse gemeenten de Regio Deal ‘Vitale Vakantieparken’ ingediend. Dit proces om de vakantieparken en campings die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken is al in volle gang. De Regio Deal had kunnen zorgen voor versnelling, maar is niet gehonoreerd.