Weerbaar met Bibob


Congres Bibob - CvdK Jetta Klijnsma

Op 15 november vond in het provinciehuis het landelijke Bibob congres plaats. Tijdens het congres gingen genodigden met elkaar in gesprek over hoe je je als organisatie weerbaar kunt maken tegen bijvoorbeeld ondermijning, subsidiefraude en door handhaving. De organiserende partijen zijn de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen samen met het RIEC-Noord. Het congres werd geopend door commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma.

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.