GS-besluitenlijst 18 oktober 2018


Huurovereenkomsten tankstations Erm-West en Erm-Oost

Gedeputeerde Staten stemmen in met tijdelijke verhuur van de tankstations Erm-West en Erm-Oost aan de N34. De provincie Drenthe is eigenaar van de grond van deze brandstofstations, waarvan de erfpacht verloopt op 24 november 2018. Vanwege de geplande verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en Emmen kan de erfpacht niet verlengd worden. De grond van de locatie Erm-Oost is nodig voor het aanleggen van de tweede rijbaan van de N34. Omdat er nog geen besluit is genomen over de aanleg van rustplaatsen en de terugkeer van brandstofstations, kan ook het contract voor de locatie Erm-West op dit moment niet verlengd worden.

De werkzaamheden aan de N34 beginnen naar verwachting tussen 1 mei en 1 juli 2019. Hierdoor is het mogelijk om nog een tijdelijk contract te verstrekken aan de beheerders van de brandstofstations, zodat zij hun personeel langer in dienst kunnen houden. Dit besluit is in afwachting van de reactie van de kantonrechter, waaraan de huurovereenkomsten ter controle worden voorgelegd.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over werkgelegenheid Shell

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de VVD-Statenfractie over werkgelegenheid in relatie tot de investeringsbereidheid van Shell in Nederland.

Voorhangprocedure subsidie 2017 en 2018 Marketing Drenthe en SportDrenthe

Uit een interne controle is gebleken dat Provinciale Staten ten onrechte niet in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen te uiten over het verstrekken van extra subsidies aan SportDrenthe en Marketing Drenthe in de jaren 2017 en 2018. In deze brief bieden Gedeputeerde Staten verontschuldigingen aan voor het niet toepassen van de zogeheten voorhangprocedure en informeren ze Provinciale Staten alsnog.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over jeugdgevangenis Juvaid Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de CDA-Statenfractie over jeugdgevangenis Juvaid Veenhuizen beantwoord.

IJs in Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het rekenkameronderzoek van de gemeenteraad van Hoogeveen over de ijsbaan in Hoogeveen.